کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


پلن LNW-1 میزبانی لینوکس Directadmin (-1 موجود است)
فضای اختصاصی هارد دیسک : 200 مگابایت
پهنـای باند ماهیانه : 30 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ادان دامنـه و تعداد سایت : ندارد
تعداد دیتابیس : 3 عدد
سایر امکانات نامحدود
فایروال سخت افزاری،فایروال نرم افزاری،آنتی دیداس،بکاپ روزانه
دیتاسنتر : OVH فرانسه
موجود نیست
5,000 تومان ماهانه
15,000 تومان سه ماهه
30,000 تومان شش ماهه
پلن LNW-2 میزبانی لینوکس Directadmin
فضای اختصاصی هارد دیسک : 500 مگابایت
پهنـای باند ماهیانه : 50 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ادان دامنـه و تعداد سایت : ندارد
تعداد دیتابیس : 5 عدد
سایر امکانات نامحدود
فایروال سخت افزاری،فایروال نرم افزاری،آنتی دیداس،بکاپ روزانه
دیتاسنتر : Hetzner آلمان
6,000 تومان ماهانه
18,000 تومان سه ماهه
35,000 تومان شش ماهه
70,000 تومان سالانه
پلن LNW-3 میزبانی لینوکس Directadmin
فضای اختصاصی هارد دیسک : 1000 مگابایت
پهنـای باند ماهیانه : 100 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ادان دامنـه و تعداد سایت : ندارد
تعداد دیتابیس : 15 عدد
سایر امکانات نامحدود
فایروال سخت افزاری،فایروال نرم افزاری،آنتی دیداس،بکاپ روزانه
دیتاسنتر : Hetzner آلمان
8,000 تومان ماهانه
23,000 تومان سه ماهه
47,000 تومان شش ماهه
94,000 تومان سالانه
پلن LNW-4 میزبانی لینوکس Directadmin
فضای اختصاصی هارد دیسک : 2000 مگابایت
پهنـای باند ماهیانه : 200 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ادان دامنـه و تعداد سایت : ندارد
تعداد دیتابیس : 25 عدد
سایر امکانات نامحدود
فایروال سخت افزاری،فایروال نرم افزاری،آنتی دیداس،بکاپ روزانه
دیتاسنتر : Hetzner آلمان
14,000 تومان ماهانه
40,000 تومان سه ماهه
80,000 تومان شش ماهه
160,000 تومان سالانه
پلن LNW-5 میزبانی لینوکس Directadmin
فضای اختصاصی هارد دیسک : 5000 مگابایت
پهنـای باند ماهیانه : 500 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ادان دامنـه و تعداد سایت : ندارد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
فایروال سخت افزاری،فایروال نرم افزاری،آنتی دیداس،بکاپ روزانه
دیتاسنتر : Hetzner آلمان
38,000 تومان ماهانه
110,000 تومان سه ماهه
220,000 تومان شش ماهه
440,000 تومان سالانه